Tiếng việt | English
Dự án đã thực hiện
Hỗ trợ trực tuyến
HOT LINE
84 43773 0961
HCM 01:
Hanoi 02:
Hanoi 01:
Liên kết đối tác
Gas Dim Sum steaming range and 2 burner
Gas Dim Sum steaming range and 1 burner
Gas rice steamer cabinet with capacity 100kg
Gas rice steamer cabinet with capacity 50kg
Gas steaming cabinet with 3 decks
Gas stock pot range with 2 burner
Gas stock pot range with 1 burner
GAS WOK RANGE WITH 2 BURNER AND BLOWER
GAS WOK RANGE WITH 1 BURNER AND BLOWER
GAS WOK RANGE WITH 3 BURNERS
GAS WOK RANGE WITH 2 BURNERS AND BLOWER
GAS WOK RANGE WITH 1 BURNER

Hanoi head office:
3rd Floor Artex building, 172 Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh Dist, Hanoi City
Tel: 84.4. 37730961.
Fax: 84.4.37730950
Email: bepcongnghiep@hayencorp.vn

HCM office:
203/9 Ly Thuong Kiet, 6 Ward, Tan Binh Dist, HCM City.
Tel: 84.8.39751822.
Fax: 84.8.39751824
Email: bepcongnghiep@hayencorp.vn

Hanoi Factory:
No 3 CN6 Tu Liem Industrial Zone, Minh Khai Ward, Tu Liem Dist, Hanoi city
Tel: 84.4.37656979
Fax:  84.4. 37656981
Email: bepcongnghiep@hayencorp.vn